2010/02/19

मराठी कविता

रक्षक आणि भक्षक
एकाच मनाच्या दोन प्रवृती
रक्षण करणारा योद्धा वीर
तर,
भक्षण करणारा पशाविर
पण,
रक्षक भक्षक बनला तर ?
दानिच कृतघ्न बनला तर ?
समाज अधांतरी ----------
जनता अधांन्तरी -----------
अन्
नैतिकता .........................?


preeti tadas

No comments:

Post a Comment