2010/02/19

चारोळी

जीवनाचा अंत
हिच जीवनाची रित आहे
प्रत्येकाच्या तोंडी राम-नाम
हे गीत आहे।

प्रीती

No comments:

Post a Comment