2010/02/19

मराठी कविता

एक सवाल

तुझी ती,
कधीही न परतणारी
पाठमोरी साऊली
एकदा तरी वळवायची होतीस
अन
स्वतःच्या हृदयाला विचारायचा होता
एक सवाल -
'माझ्या ङोळयातील समुद्र खरचं फसवा होता का?.'

प्रीती तड़स

No comments:

Post a Comment