2010/03/17

charoli

माणसा माणसातील नात्याचा
ओलावा कधीचाच विरून गेला
मतभेदाने प्रेमाचा सागर
कधीचाच जिरून गेला।
preeti

No comments:

Post a Comment