2010/03/14

संकलित साहित्य

स्वैर फीरणार पाखराला
परतन्याची तमा नसावी
अंधारून जरी आले
उजेडाची आशा असावी
पकड़ता यईल छिया माजी
अशी जीवनाची नशा असावी -

No comments:

Post a Comment