2010/03/23

संकलित सुविचार

संकलित सुविचार
1)दारिद्र्य हसण्याला फार भीते।
2)पवित्र्याला वय नसते।
3)चित्र ही हाताची कृती आहे, परन्तु चरित्र ही मनाची कृती आहे ।
4) समाजाची शोभा ज्ञानी मानसे तर ज्ञानी माणसाचे भूषण क्षमा व् त्याग .
प्रीती

No comments:

Post a Comment