2010/03/19

संकलित सुविचार


संकलित सुविचार


१) जीवनाची योग्य रितीने मांडणी करण्याची कला हीच सफल जीवनाची गुरुकिल्ली

2) जीवनात काही साध्य करायचे असेल तर दोन गोष्टीची आवश्यकता आहे -एक ध्यास आणि दूसरी अभ्यास।

३) दुसर्याच्या सुख दुःखात सहभागी होणे हेच खरे शिक्षण होय ।

४) पैशाच्या हव्यासापेक्षा ज्ञानाचा हव्यास हवा ।

५) आपले दोष दिसू लागल्यापासून उत्कर्षाचा प्रारंभ होतो .

No comments:

Post a Comment